Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Τραύμα - Ουλή και επούλωση μέρος Α

Ως τραύμα ορίζεται η βίαιη λύση της συνέχειας ενός ιστού, που οφείλεται σε μηχανικά, θερμικά, χημικά ή ακτινικά αίτια. Με τα θερμικά, τα χημικά και τα ακτινικά αίτια θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο με τα εγκαύματα.
Η ουλή είναι το τελικό αποτέλεσμα της επούλωσης ενός τραύματος, ακολουθώντας μία διαδικασία που είναι γνωστή ως ουλοποίηση. Διαφορετικοί τύποι τραυμάτων καταλήγουν μέσω αυτής της διαδικασίας σε διαφορετικούς τύπους ουλών.
Τα τραύματα μηχανικών αιτίων χωρίζονται σε ανοικτά και κλειστά. Ως ανοικτά ορίζονται αυτά στα οποία έχουμε διαταραχή της συνέχειας του δέρματος, ενώ ως κλειστά ορίζονται εκείνα τα οποία άθικτο δέρμα καλύπτει περιοχή με βλάβες σε υποκείμενα όργανα και δομές. Όσον αφορά τα μαλακά μόρια  τα τραύματα  χωρίζονται σε δύο κατηγορίες , σ΄ αυτά χωρίς απώλεια δέρματος και σ’ αυτά με απώλεια δέρματος.
Ο υγιής οργανισμός αντιδρά σε κάθε τραυματισμό με μια αλληλουχία προκαθορισμένων «μέτρων» που σκοπό έχουν την επούλωση. Ανάλογα με τον τύπο του ιστού που έχει υποστεί την βλάβη μπορεί να έχουμε αναγέννησή του (όπως συμβαίνει με το επιθήλιο της επιδερμίδος, το οστό, το ενδοθήλιο των αγγείων ή το περιτόναιο) ή η απλή επιδιόρθωση να είναι ο τελικός σκοπός όλης της διαδικασίας (όπως στα νεύρα).Κατηγορίες τραυμάτων

• Με τέμνοντα όργανα
• Με νύσσοντα όργανα 
• Με θλόντα όργανα
• Με νύσσον και θλον όργανο
• Δήγματα
• Εκδορές 
• Απογαντισμός
• Τραύματα από πυροβόλα όπλα
• Διαβρωτικά

Επούλωση τραυμάτων

Από την στιγμή που κάποιος ιστός τραυματιστεί τότε ο οργανισμός θα προσπαθήσει να περιορίσει την περαιτέρω απώλεια αίματος και να αποφύγει την εισβολή παθογόνων μικροοργανισμών «κλείνοντας» το τραύμα όσο το δυνατόν συντομότερα. Κατ’αρχήν ινική εμφανίζεται στην περιοχή του τραύματος οριοθετώντας την έναρξη της πρώτης φάσης της επούλωσης, της φάσης της φλεγμονής. Παράλληλα μακροφάγα κύτταρα και λεμφοκύτταρα μεταναστεύουν στην περιοχή ξεκινόντας την ιστόλυση των νεκρωτικών ιστών. Στη συνέχεια διεγείρουν τους ινοβλάστες στην παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού και κολλαγόνου, δεύτερη φάση ( υπερπλασίας ). Τα τριχοειδή από την περιφέρεια του τραύματος διεισδύουν στο τραύμα και ανάμεσά τους δημιουργείται ο νέος συνδετικός ιστός . Ο ιστός αυτός στην τρίτη φάση του remodeling θα μεταμορφωθεί σε συνδετικό ιστό με λίγα μόνο κύτταρα και τριχοειδή αλλά πλούσιο σε ινική που στην συνέχεια θα γίνει ο ουλώδης ιστός.
Ένας ιστός μπορεί να επουλωθεί , ανάλογα με την μορφή του τραυματισμού του , είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο χρόνο. Τραύματα που επουλώνονται κατά πρώτο σκοπό παρουσιάζουν περιορισμένη παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού, όπως είναι τα τραύματα χωρίς απώλεια δέρματος. Τα τραύματα που επουλώνονται κατά δεύτερο σκοπό παρουσιάζουν μεγάλη παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού, στοχεύοντας στην κάλυψη «ελλείμματος», όπως είναι τα τραύματα με απώλεια δέρματος .
Στα τραύματα που επουλώνονται κατά δεύτερο σκοπό εκτος από τις τρείς φάσεις της επούλωσης ακολουθούν ακόμη δύο βιολογικοί μηχανισμοί που γίνονται παράλληλα. Αυτοί είναι η επιθηλιοποίηση και η ρίκνωση της ουλής

• Τραύματα χωρίς απώλεια δέρματος αλλά και αυτά με απώλεια δέρματος

1.    Substrate Phase (Φάση φλεγμονής)
2.    Proliferative Phase (Φάση υπερπλασίας)
3.    Remodeling Phase (Φάση του remodeling)
   
• Τραύματα με απώλεια δέρματος

 Τα τραύματα  με απώλεια δέρματος  πρέπει να περάσουν και αυτά από τη διαδικασία των προηγουμένων φάσεων αλλά  για  να  επουλωθούν  χρειάζονται δύο ακόμη βιολογικούς μηχανισμούς :  Την επιθηλιοποίηση και τη ρίκνωση του τραύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: